Rośnie eksport polskiej żywności

W 2008 r. wartość eksportu artykułów rolno – spożywczych z Polski wyniosła 11,3 mld euro – podał Marek Sawicki, minister rolnictwa.

Była ona o 12,1 proc. wyższa niż w 2007 r. Z informacji resortu rolnictwa wynika, że w 2008 r. najwięcej, bo ponad 24 proc. polskich artykułów rolno-spożywczych o wartości ok. 2,7 mld euro sprzedaliśmy do Niemiec (wzrost o 7,8 proc.), Wielkiej Brytanii – 795 mln euro (wzrost o ok. 7 proc.), Czech – 725 mln euro. Do Rosji eksport wyniósł ok. 490 mln euro.Zdaniem Sawickiego pierwsze miesiące 2009 r. wskazują, że dotychczasowa dynamika eksportu artykułów rolno – spożywczych utrzyma się w najbliższym czasie.

Źródło: Rzeczpospolita