Ceny zbóż, notowania, aktualności

Pszenica będzie coraz tańsza

Pszenica będzie coraz tańsza

W ostatnim tygodniu lutego unijne notowania pszenicy w kontraktach spadały w stosunku do poprzednich kilku tygodni. Na giełdzie paryskiej notowania pszenicy w kontrakcie marcowym obniżyły się o 2,3 proc. do 139,3 euro/tonę. Podobnie taniała kukurydza - o 2,8 proc. do 129,3 euro/tonę.

Do spadków przyczyniła się przede wszystkim ostrzejsza konkurencja ze strony Rosji oraz pogłębiający się kryzys gospodarczy na świecie. Rosyjska pszenica była o ok. 10-20 USD/t tańsza od unijnej, co dawało jej niekwestionowaną przewagę cenową w ostatnich przetargach.

Do kształtowania się cen na rynku unijnym przyczyniły się również ostatnie spadki odnotowane na chicagowskiej giełdzie. Ocenia się, że decydującym czynnikiem mającym wpływ na obniżenie się notowań pszenicy, do poziomu najniższego od 10 tygodni, są coraz bardziej pesymistyczne wskaźniki ekonomiczne. W tej sytuacji nie bez znaczenia są działania spekulacyjne funduszy inwestycyjnych na giełdach towarowych, które wolą raczej sprzedawać niż kupować surowce.

Do ostatnich spadków przyczyniają się także prognozy wysokich zapasów końcowych zbóż w UE oraz perspektywy dobrych zbiorów w kolejnym sezonie 2009/10. Do czynników "spadkowych" należy zaliczyć także poprawiające się perspektywy dla upraw w Brazylii i Argentynie, wraz z odnotowanymi w ostatnim okresie opadami deszczu.

Ceny mogą dalej się obniżać, głównie ze względu na pogarszające się perspektywy ekonomiczne i brak sygnałów rychłej poprawy sytuacji.

Źródło: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności