Unia wesprze rozwój biopaliw drugiej generacji

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Energii zapewniła, że znajdą się pieniądze na badania nad biopaliwami drugiej generacji. Fundusze te to jeden z elementów, który ma pozwolić na osiągnięcie 10 proc. progu zużycia biopaliw od 2020 r.

Środki mają być dostępne między innymi w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Przemysłowej Bioenergii (o budżecie około 4-8 mln euro) i Strategicznego Planu Technologii Energetycznych.

Komisja Europejska ma wspierać również badania nad syntetycznymi biopaliwami.

Źródło: FAMMU/FAPA