Ceny zbóż, notowania, aktualności

Działania na rynku zbóż

Działania na rynku zbóż
Od końca października br., po przywróceniu ceł na zboża, wzrosło zainteresowanie wykorzystaniem rocznych kontyngentów na przywóz zbóż spoza Wspólnoty. W listopadzie br. Agencja Rynku Rolnego wydała dwa pierwsze pozwolenia na import łącznie 7 tys. ton kukurydzy z preferencyjną, zerową stawką celną.

W pierwszym tygodniu listopada br. (03-09.11.br.) poniżej ceny interwencyjnej kształtowały się średnie ceny jęczmienia (89 EUR/t) i kukurydzy (78 EUR/t) na Węgrzech oraz na Słowacji (odpowiednio 97 EUR/t i 87 EUR/t).

W I połowie listopada br. na zapasy interwencyjne wspólnoty zaoferowano 22,1 tys. t zbóż, w tym: 2,4 tys. t pszenicy, 9,0 tys. t jęczmienia i 10,7 tys. t kukurydzy. Oferty sprzedaży ziarna pochodziły z Węgier (64,9 proc.), ze Słowacji (34,8 proc.) oraz z Czech (niewielkie ilości).

Źródło: Agencja Rynku Rolnego

Powrót do aktualności