Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zboża na rynkach zagranicznych

Zboża na rynkach zagranicznych
Na rynkach światowych utrzymuje się spadkowa tendencja cen zbóż. Na przełomie września i października w zależności od regionu i gatunku zboża ceny ziarna były o 10-20 proc. niższe niż miesiąc wcześniej. Największe spadki dotyczą kukurydzy.

W dużym stopniu potaniało zboże na rynku europejskim, zwłaszcza ziarno paszowe. We Wspólnocie ceny skupu tego ziarna w końcu września były o 8-17 proc. niższe niż miesiąc wcześniej. Mniejsze spadki notuje się w przypadku pszenicy konsumpcyjnej. Najniższe ceny zbóż występują na Węgrzech, gdzie ich poziom jest niewiele wyższy od ceny interwencyjnej (101,31 euro/t). Na rynku węgierskim w dniach 22-28.09. br. za kukurydzę w skupie płacono średnio 102 EUR/t, a za pszenicę paszową i jęczmień paszowy odpowiednio 107 euro/t i 109 euro/t.

Źródło: Agencja Rynku Rolnego

Powrót do aktualności