Ceny zbóż, notowania, aktualności

IERiGŻ spodziewa się spadku produkcji mięsa

IERiGŻ spodziewa się spadku produkcji mięsa
Eksperci Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przewidują, że w dalszej części tego roku oraz w 2009 roku spadnie produkcja podstawowych rodzajów mięsa. "Ocenia się, że w 2008 roku produkcja wołowiny wzrośnie o 3 proc., wieprzowiny spadnie o 10 proc., a drobiu wzrośnie o 6 proc. W rezultacie produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca w wadze bitej ciepłej będzie mniejsza o 4 proc. niż w 2007 roku" – napisano w analizie rynku mięsa.

Z prognoz IERiGŻ wynika, że w II półroczu łączna produkcja obniży się o 6 proc., gdyż produkcja drobiu wzrośnie o 2 proc., a produkcja trzody będzie mniejsza niż w II półroczu 2007 roku o 12 proc., a w porównaniu z II półroczem 2006 roku o 15 proc.

"Przewiduje się, że w 2009 roku wystąpi dalszy spadek produkcji trzody o ok. 3-5 proc. W I półroczu wyniesie on prawdopodobnie około 10 proc. w porównaniu z I półroczem 2008 roku i o 16 proc. w stosunku do I półrocza 2007 roku. Ocena II półrocza nie może jeszcze być jednoznaczna. Co prawda zakłada się, że produkcja trzody w tym okresie będzie już o 3 proc. większa niż w II półroczu 2008 roku, ale pod warunkiem dużego spadku cen zbóż w obrocie targowiskowym oraz cen pasz przemysłowych w okresie jesienno-zimowym i prognozowanego wzrostu cen skupu trzody w tym okresie" – napisano w raporcie.

Z ocen IERiGŻ wynika, że przy przewidywanym spadku produkcji trzody chlewnej w II półroczu 2008 roku, poziom cen detalicznych i spożycia wieprzowiny będzie zależał, podobnie jak w I półroczu, od salda obrotów zagranicznych wieprzowiną, a więc od kształtowania się cen wieprzowiny wyrażonych w euro, w Polsce i w Unii Europejskiej.

"Jeśli przeciętne ceny w Unii Europejskiej będą nadal niższe niż w Polsce, to import będzie rósł, a eksport malał. Mimo to stopa wzrostu cen detalicznych wieprzowiny na jesieni może być wyższa niż w czerwcu, a spadek spożycia wieprzowiny w II półroczu może być większy niż w I półroczu i wynieść około 1,5-2 kg/osobę".

Źródło: PAP

Powrót do aktualności