Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zboża nadal tanieją

Zboża nadal tanieją
Dane GUS za sierpień wskazują na dalszy spadek cen zbóż, jednakże niższy, aniżeli wynikałoby to z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Według w sierpniu za pszenicę płacono 573,6 zł/t, czyli o 16,8 proc. mniej, niż w lipcu.

Oznacza to, iż w stosunku do sierpnia 2007 r. pszenica była o 15,5 proc. tańsza. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku żyta, którego cena spadła o 14,8 proc. do 479,5 zł/t (spadek o 15,0 proc. w skali roku). Ceny jęczmienia utrzymywały się na poziomie o 1,2 proc. wyższym, aniżeli w sierpniu 2007 r., jednakże w skali miesiąca spadły o 0,6 proc. Obniżenie się cen zbóż w sierpniu wynikało z tendencji światowych będących głównie rezultatem wysokiej podaży ziarna na świecie. Również korekta notowań na giełdach światowych, wynikająca z malejącego kapitału spekulacyjnego obracającego surowcami rolnymi, przyczyniła się do umocnienia trendu spadkowego. Stosunkowo ograniczone spadki cen jęczmienia wynikają z faktu, iż uprawia się głównie odmiany jare, które w bieżącym sezonie ucierpiały najbardziej w wyniku niekorzystnych warunków pogodowych. Jednakże według wrześniowych prognoz Strategie Grains w Unii Europejskiej w bieżącym roku zebrano 64,3 mln t jęczmienia, czyli o 12 proc. więcej aniżeli w sezonie ubiegłym. Należy oczekiwać, iż dane za wrzesień będą wskazywać na dalsze spadki cen zbóż w kraju.

Ceny kukurydzy w sierpniu utrzymywały się na poziomie 705,9 pln/t, czyli nieznacznie wyższym, aniżeli w sierpniu 2007 r. Oczekuje się, iż po jesiennych żniwach kukurydzy na ziarno jej ceny znacznie spadną. Według wstępnych szacunków GUS z lipca zbiory kukurydzy powinny pozostać w Polsce na zbliżonym poziomie co w roku ubiegłym. W całej Unii Europejskiej (wg. Strategie Grains) produkcja kukurydzy w stosunku do sezonu ubiegłego wzrośnie o 25 proc. (do 60,1 mln t), co oczekuje się, iż wywrze silną presję na spadek jej ceny.

Źródło: Informacje własne, Rolpetrol

Powrót do aktualności