Od jutra pomoc

Jutro powinna ruszyć pomoc dla rolników poszkodowanych przez huragany, trąby powietrzne oraz susze. Dostępna będzie między innymi pomoc socjalna. Rząd przewidział także kredyty klęskowe, ale z nimi może być problem.

Pomoc będzie dotyczyć rolników z województw dotkniętych ostatnimi klęskami żywiołowymi. Przewiduje się między innymi umorzenia należności wobec KRUS-u oraz Agencji Nieruchomości Rolnych. Ale nie tylko. Od jutro powinny ruszyć kolejne formy pomocy.

Artur Ławniczak – wiceminister rolnictwa: pomoc socjalna poprzez ośrodki pomocy społecznej w gminach, dopłaty do kredytów klęskowych na odnowienie produkcji, uruchomienie produkcji. I co istotne, dla osób poszkodowanych przez huragan do 15 tysięcy złotych na odtworzenie produkcji.

Ale dla gospodarstw dotkniętych klęską suszy pomoc socjalna będzie niższa i w zależności od ich wielkości wyniesie od 500 do 1000 złotych. Resort rolnictwa będzie musiał także poszukać pieniędzy na kredyty suszowe.

Prośba o przeznaczenia na ten cel 10 milionów złotych z resortu spraw wewnętrznych została odrzucona.

Stanisław Stec – poseł SLD: trzeba z powrotem wystąpić do ministra finansów, aby poszukał z rezerw i te 10 milionów przeznaczył, które są niezbędne na to, aby uruchomić akcję kredytową na kredyty klęskowe w 2008 roku.

Szacuje się, że rządową pomocą zostanie objętych 230 tysięcy gospodarstw dotkniętych suszą oraz ponad 1600 poszkodowanych przez huragany i trąby powietrzne. Oznacza to, że pomoc z budżetu państwa przekroczy 245 milionów złotych.

Źródło: Agrobiznes, TVP1