Ceny zbóż, notowania, aktualności

Spadek opłacalności produkcji brojlerów

Spadek opłacalności produkcji brojlerów
O wiele niższe niż przed rokiem były dochody uzyskiwane z produkcji brojlerów w pierwszym kwartale 2008. Spadki spowodowane były znacznym wzrostem kosztów produkcji.

W 2007 r. produkcja mięsa brojlerów w Holandii wzrosła o 10 proc., do poziomu 814 tys. ton. Poziom samowystarczalności pod tym względem wzrósł do 184 proc.

W tym samym czasie produkcja mięsa brojlerów w 27 krajach Unii Europejskiej zwiększyła się o 4,4 proc. i wyniosła 8,7 mln ton. W pierwszym kwartale 2008 r. koszty produkcji w Holandii zwiększyły się o 16 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Rosły głównie ceny piskląt jednodniowych (o 12 proc.) i pasz. Ceny mieszanek paszowych w marcu 2008 r. były najwyższe od lipca 1985 r. Ceny pasz granulowanych zwiększyły się w ciągu roku o 25 proc., a ceny detaliczne ziarna pszenicy – o 50 proc.

Źródło: Informacje własne, Rolpetrol

Powrót do aktualności