Ceny zbóż, notowania, aktualności

Handel mięsem z Ukrainą

Handel mięsem z Ukrainą
W ostatnich miesiącach nastąpił intensywny wzrost eksportu z Polski na Ukrainę mięsa i podrobów. Od stycznia do połowy sierpnia eksport ten wyniósł około 78 tys. ton. Przeważająca część tego surowca została wysłana w ciągu ostatnich 5 miesięcy. Od początku kwietnia do połowy sierpnia na Ukrainę trafiło z Polski prawie 65 tys. ton mięsa, bez uwzględniania zwierząt żywych. Jak widać, starania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dały już wymierne rezultaty.

Ostatnie, decydujące rozmowy o możliwości zwiększenia dostaw polskiego surowca mięsnego na ten rynek prowadzone były w dniach 7-8 kwietnia br. w Kijowie. Polskiej delegacji przewodniczył podsekretarz stanu Andrzej Dycha. Natomiast delegacji ukraińskiej premier Ukrainy, Julia Tymoszenko. Podczas rozmów strona polska przedstawiła propozycje działań, których realizacja pozwoliła na zwiększenie eksportu mięsa z Polski na Ukrainę. Były to m.in.: obniżenie stawek celnych, istotne zwiększenie liczby polskich ubojni i zakładów mięsnych posiadających wymagane przez przepisy prawne Ukrainy pozwolenia weterynaryjne, zniesienie ograniczeń w imporcie mięsa drobiowego z Polski na Ukrainę.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Powrót do aktualności