Świeże to nie mrożone

Komisja Europejska przedstawiła propozycję nowych standardów sprzedaży mięsa drobiowego. Mięso określane jako świeże nie będzie mogło być mrożone przed sprzedażą, nawet na niedługo.

Obowiązujące dotychczas przepisy dopuszczają możliwość czasowego zamrożenia produktów po uboju, a później sprzedawania odmrożonych artykułów jako „świeże”.Zaproponowane zmiany w przepisach zapewniają, że taka praktyka nie będzie mogła być stosowana w państwach członkowskich Wspólnoty.

Według Komisji, zasada, że świeże mięso drobiowe nie może być mrożone przed jego sprzedażą powinna być bardziej precyzyjnie i wyraźniej określona w przepisach. Tymczasem produkty, które zostały zamrożone mogą być sprzedawane tylko w tym stanie lub wykorzystywane do przetworów sprzedawanych jako „mrożone”.

W uzasadnieniu wniosku KE podkreśliła, że zgodnie z oczekiwaniami konsumentów mięso sprzedawane jako „świeże” nie powinno być nigdy mrożone, co jest utożsamiane z gwarancją jego jakości.

Źródło: ROL-PETROL