Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rynek wieprzowiny – prognoza cen KE

Rynek wieprzowiny – prognoza cen KE
Na rynku wieprzowiny nie powinno być źle w 2008 r. – przewiduje Komisja Europejska. Eksperci z Komitetu Doradczego ds. Wieprzowiny przedstawili prognozy cen wieprzowiny kl. E w krajach UE w dalszej części 2008 roku.

Według prognoz ekspertów Komisji Europejskiej średnia cena wieprzowiny w UE w III kwartale bieżącego roku powinna rosnąć do poziomu 163,61 euro za 100 kg. (ok. 5.8 zł/kg). Przewidywana w III kwartale cena może być na poziomie rekordowo wysokiej ceny osiągniętej w 2006 roku. W IV kwartale br. średnia cena reprezentatywna wieprzowiny w krajach Wspólnoty obniży się do 154,80 euro za 100 kg. W całym 2008 roku średnia cena reprezentatywna wieprzowiny w krajach Wspólnoty ukształtuje się na poziomie 151,17 euro za 100 kg, tj. będzie o prawie 11,6 proc. wyższa od średniej ceny w 2007 roku.

Według ostatnich prognoz Eurostatu w 2008 roku produkcja brutto świń w krajach UE-27 wyniesie 255,3 mln sztuk, natomiast w UE-25 (bez Bułgarii i Rumunii) ukształtuje się na poziomie 248,5 mln sztuk. W I kwartale 2008 roku produkcja świń w UE-27 obniży się o 1,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku i wyniesie 64,3 mln sztuk. W II kwartale br. produkcja tych zwierząt spadnie o dalsze 1,2 proc. do 61,3 mln sztuk, a w III i IV kwartale obniży się odpowiednio o 2,4 proc. oraz 4,5 proc. W III i IV kwartale 2008 roku kraje UE– 27 wyprodukują odpowiednio 61,6 mln sztuk oraz 67,9 mln sztuk żywca wieprzowego.

W 2008 roku produkcja świń w Danii pozostanie na niezmienionym poziomie w stosunku do 2007 roku. W I kwartale 2008 roku produkcja tych zwierząt w Danii zwiększy się o 3,2 proc. w stosunku do I kwartału 2007 roku. W II kwartale br. produkcja wzrośnie o 4,8 proc., natomiast w III kwartale dynamika wzrostu będzie wynosiła już tylko 0,4 proc. W ostatnim kwartale 2008 roku produkcja tych zwierząt w Danii obniży się o 7,8 proc.

W 2008 roku Francja wyprodukuje 25 mln 805 tys. sztuk świń, tj. o 1,2 proc. mniej niż w 2007 roku. W I kwartale br. produkcja tych zwierząt we Francji zwiększy się jedynie o 0,1 proc., po czym w II kwartale obniży się o 1,9 proc. W III i IV kwartale 2008 roku produkcja żywca wieprzowego we Francji obniży się odpowiednio o 1,6 proc. oraz 1,5 proc.

W bieżącym roku Niemcy wyprodukują 44 mln 216 tys. sztuk świń, tj. o 4,8 proc. mniej niż w 2007 roku. W I kwartale br. produkcja tych zwierząt w Niemczech obniży się o 0,6 proc., natomiast w II kwartale br. spadnie o 1,1 proc. W III i IV kwartale 2008 roku spadki produkcji żywca wieprzowego będą większe, bowiem wyniosą one odpowiednio 7,5 proc. oraz 9,1 proc.

W 2008 roku Polska wyprodukuje około 23 mln sztuk świń, co oznacza blisko 7 proc. spadek w stosunku do poziomu produkcji z 2007 roku. W I kwartale br. produkcja obniży się o 5,9 proc. w stosunku do I kwartału 2007 roku, natomiast w II i III kwartale br. spadnie odpowiednio o 9,1 proc. oraz 7,1 proc.

W bieżącym roku Holendrzy wyprodukują prawdopodobnie 22 mln sztuk świń, tj. o 1 proc. więcej niż przed rokiem. W I i II kwartale 2008 roku produkcja tych zwierząt w Holandii zmaleje odpowiednio o 0,2 proc. oraz 0,6 proc. W III i IV kwartale br. Holendrzy wyprodukują odpowiednio o 3,4 proc. oraz 1,4 proc. więcej żywca wieprzowego niż w analogicznych kwartałach 2007 roku.

W 2008 roku Hiszpania, drugi największy producent świń w UE, wyprodukuje 41 mln 115 tys. sztuk tych zwierząt, tj. o 1,8 proc. mniej niż w 2007 roku. W I kwartale 2008 roku produkcja świń w Hiszpanii obniży się o 2,1 proc., natomiast w II kwartale br. roku spadnie o 0,9 proc. W III kwartale br. produkcja żywca wieprzowego w Hiszpanii wzrośnie o 0,7 proc., po czym w IV kwartale ponownie spadnie o 4,4 proc.

Jak prognozuje Komisja Europejska, do 2014 roku produkcja tego gatunku mięsa będzie wzrastała w nieco wolniejszym tempie niż w latach 90-tych. Będzie to spowodowane wzrostem konkurencyjności ze strony mięsa drobiowego oraz wyższymi cenami pasz. W 2014 roku może ona osiągnąć poziom 22,7 mln ton, co oznacza 2,4 proc. wzrost w stosunku do 2007 roku.

W prognozowanym okresie wieprzowina pozostanie nadal chętnie kupowanym gatunkiem mięsa przez konsumentów europejskich. W 2014 roku spożycie mięsa wieprzowego przypadające na jednego mieszkańca w UE-27 wzrośnie do 43,4 kg/osobę wobec 42,4 kg/osobę w 2007 roku. Warty zauważenia jest wzrostowy trend spożycia tego gatunku mięsa w nowych krajach Wspólnoty, na który wpłynie wzrost gospodarczy, a co za tym idzie rosnąca siła nabywcza społeczeństwa.

Według Komisji w prognozowanym okresie nie można oczekiwać wzrostu eksportu wieprzowiny do krajów trzecich. Przyczyną tego będzie rosnąca konkurencja krajów eksporterów, w których koszty produkcji są niskie. Nie bez znaczenia będzie również silna pozycja euro oraz słabsza dynamika wzrostu produkcji wieprzowiny na rynku unijnym. Komisja spodziewa się, że w prognozowanym okresie wzrośnie wymiana handlowa tym gatunkiem mięsa na rynku wewnętrznym.

Źródło: ROL-PETROL

Powrót do aktualności