Ceny zbóż, notowania, aktualności

Nowe rynki dla polskiej wieprzowiny

Nowe rynki dla polskiej wieprzowiny
Jak poinformował Artur Ławniczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi uzyskujemy dostęp do coraz to nowych rynków i w związku z czym importujemy coraz więcej wieprzowiny. Jednak najbardziej w ostatnich latach dynamicznie rozwijał się eksport żywca do krajów unijnych.

Jeszcze do połowy 2007 r. eksport wieprzowiny do krajów Unii Europejskiej przewyższał jej import. W zeszłym roku import wieprzowiny wzrósł o ponad 40 procent. Prognozy jednak są optymistyczne, bo w tym roku import mięsa wieprzowego zwiększy się z 325 do 360 tys. ton.

 – Ponadto na przełomie lat zmieniła się struktura eksportu. Dzisiaj 60 procent eksportujemy do krajów unijnych natomiast 40 procent na rynki państw trzecich.

Obecnie odczuwamy załamanie eksportu wieprzowiny do krajów unijnych, ale szansę daje nam handel ze Wschodem. Można łatwo zauważyć, że do 2006 r. eksport mięsa wieprzowego systematycznie rósł aż osiągnął wielkość 359 tys. ton, natomiast w 2007 r. utrzymywała się tendencja spadkowa i wyeksportowano tylko 345 tys. ton. W tym roku eksport najprawdopodobniej nie przekroczy 270 tys. ton.

W 2007 r. eksport żywca, mięsa i przetworów wołowych miał tendencję wzrostową w porównaniu z 2006 r., a import spadał. Wg prognoz w tym roku tendencje te mają się utrzymać na tym samym poziomie.

Ponadto eksport mięsa wołowego objęty jest stałymi dotacjami z budżetu Unii Europejskiej, mimo że występują korzystne relacje cenowe pomiędzy wołowiną na rynku krajowym i europejskim. Szansą dla Polski jest produkcja i przetwórstwo mięsa wołowego wysokiej jakości w związku z tym, że na rynkach unijnych niedobór wołowiny sięga od 450-500 tys. ton – mówi Artur Ławniczak.

Dużym powodzeniem na rynkach unijnych cieszą się polskie kiełbasy i szynki, gdzie konkurencja właściwie nie istnieje w przypadku przetworów wieprzowych. W 2007 r. eksport wędlin przekroczył 28 tys. ton, co oznacza, że był on o 32 procent większy niż przed rokiem.

Eksport przetworów oraz mięsa, które spełnia specjalne warunki jakościowe i zdrowotne dofinansowuje Komisja Europejska.

 – Jeśli chodzi o wieprzowinę to wspierany jest eksport mięsa i podrobów wędzonych, suszonych, solonych oraz kiełbas i innych przetworów mięsnych. Wysokość dopłat wynosi od 15 do 54 euro za 100 kg. Przez Komisję Europejską wspierani są również polscy producenci mięsa dopłatami do prywatnego przechowalnictwa, ale jednak korzystają z nich w małym stopniu. Bowiem większości rolników nie stać na inwestycję i zakup większych ilości surowca do przechowywania, gdyż boryka się z brakiem środków na cel – dodaje Ławniczak.

Źródło: ROL-PETROL

Powrót do aktualności