Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zbożowe prognozy z Rosji

Zbożowe prognozy z Rosji
Jak informuje FAMMU/FAPA w bieżącym roku zbiory zbóż w Rosji mogą osiągnąć ok. 85 mln ton, tj. o ok. 3 mln ton więcej w stosunku do poprzedniego roku.

Rząd zapowiada zwiększenie zapasów interwencyjnych zbóż w przyszłym sezonie do przedziału od 2,5 mln ton do nawet 5 mln ton. Na początku bieżącego sezonu stan zapasów interwencyjnych w Rosji wynosił ok. 1,5 mln ton. Zostały one jednak znacznie uszczuplone przez odsprzedaż ziarna na rynek wewnętrzny. Był to jeden z środków powziętych przez rząd w celu ustabilizowania sytuacji cenowej na rosyjskim rynku zbożowym.

Źródło: ROL-PETROL

Powrót do aktualności