Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wieści z unijnego rynku zbóż

Wieści z unijnego rynku zbóż
Jak informuje FAMMU/FAPA choć ceny zbóż na unijnym rynku podążają za ich amerykańskimi odpowiednikami, to jednak w ostatnich tygodniach nieco niższe tempo wzrostu po tej stronie Oceanu spowodowało większe zainteresowanie europejskim zboże ze strony importerów. Wspomina się przy tej okazji zarówno o nabywcach z krajów Afryki i Bliskiego Wschodu, jak i z Ameryki Łacińskiej. Dotyczy to jednak coraz mniejszych partii towaru.

W tej części sezonu bowiem, kurcząca się podaż eksportowa wpływa na wzrost cen w podobnym stopniu, co malejący popyt. Na rynku największego europejskiego nabywcy, we Włoszech, oczekuje się zwiększenia popytu w kwietniu-czerwcu, gdy młyny zacznę odnawiać swoje zapasy. Poza tym kupcy coraz więcej uwagi poświęcają informacjom o stanie zasiewów. Ich areał wzrósł znacząco i jeśli w kwietniu i maju opady będą wystarczające, szykują się bardzo obfite zbiory.

W czwartek 6 marca na giełdzie w Paryżu notowania kontraktu majowego na pszenicę wyniosły 280 euro/tonę. Pierwszy kontrakt na zboże z nowych zbiorów, listopadowy, kwotowano po 238 euro/tonę. Na posiedzeniu Komitetu Zarządzającego ds. Rynku Zbóż w dniu 28 lutego zezwolono na sprzedaż z węgierskich zapasów interwencyjnych na rynek unijny 7 238 ton kukurydzy po cenie minimalnej 185,85 euro/tonę oraz 6 ton pszenicy po 233,5 euro.

Źródło: ROL-PETROL

Powrót do aktualności