Żywność będzie drożała

Działający pod egidą ONZ Światowy Program Żywieniowy jest zdania, że rekordowo wysokie ceny żywności prawdopodobnie będą nadal rosnąć co najmniej do 2010 r. – oświadczyła dyrektor wykonawcza WFP Josette Sheeran.

„Oceniamy, że obecny poziom (wzrostu cen żywności) będzie się utrzymywał przez najbliższych kilka lat (…) będą one rosnąć w 2008, 2009 i prawdopodobnie co najmniej do 2010 r.” – oznajmiła.

Jak podkreśliła, ceny żywności rosną z powodu coraz wyższych cen ropy naftowej i energii, skutków zmian klimatycznych, rosnącego zapotrzebowania ze strony takich państw jak Indie czy Chiny oraz wykorzystania plonów roślinnych w celu produkcji biopaliw.

Jak zaznaczyła, spekulacyjne inwestycje na rynku żywnościowym w takie produkty jak zboża, które przyczyniają się do wzrostu cen, nie są krótkotrwałym zjawiskiem i „na pewno będą trwały nadal”.

Unia Europejska wyznaczyła sobie cel zwiększenia do 2020 r. odsetka biopaliw wśród wszystkich paliw wykorzystywanych w unijnym transporcie do 10 proc. Przeciwnicy sugerują jednak, że plany te wymagają rewizji z powodu negatywnego wpływu biopaliw na podaż żywności.

Źródło: Agrobiznes, TVP1