Stabilizacja cen zbóż, drożeje wieprzowina

Po osiągnięciu wysokiego poziomu na początku lutego aktualne ceny zbóż wykazują tendencję do stabilizacji. Mocno drożeje wieprzowina.

Według danych ministerstwa rolnictwa, w dniach 18-24 lutego, za pszenicę konsumpcyjną w skupie przeciętnie w kraju płacono 897 zł/t, tj. o 0,4 proc. więcej niż tydzień wcześniej, o ponad 1 proc. więcej niż przed miesiącem i o 35 proc. więcej niż przed rokiem.

Cena skupu żyta konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 745 zł/t, tj. o 0,4 proc. niższym niż w poprzednim tygodniu i o 0,6 proc. niższym niż przed miesiącem. Cena żyta była jednak o blisko 20 proc. wyższa niż w porównywalnym tygodniu 2007 r.

Jęczmień paszowy w ciągu tygodnia podrożał o 1,5 proc. i w analizowanym okresie dostawcy tego ziarna uzyskiwali średnio 822 zł/t. W porównaniu do cen notowanych przed miesiącem jęczmień był droższy o 3,5 proc. i o 39 proc. droższy niż rok wcześniej.

W trzecim tygodniu lutego br. odnotowano wzrost cen skupu żywca wieprzowego, wołowego oraz kurcząt, przy spadku cen skupu indyków. Według danych MR średnia cena skupu żywca wieprzowego w tym czasie ukształtowała się na poziomie 3,29 zł/kg, tj. o 2,6 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu. W odniesieniu do cen sprzed miesiąca i roku była ona wyższa o ok. 1 proc.

Żywiec wołowy w dniach 18-24 lutego skupowano po 4,22 zł/kg wobec 4,19 zł/kg w poprzednim tygodniu. Jednocześnie bydło rzeźne było o niecałe 2 proc. droższe niż przed miesiącem, ale o 4 proc. tańsze niż rok wcześniej.

W analizowanym okresie za kurczęta typu brojler płacono 3,22 zł/kg, tj. o 3,8 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu, o ponad 10 proc. więcej niż przed miesiącem i o 8,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

W ciągu tygodnia przeciętna cena skupu indyków obniżyła się do 4,09 zł/kg, tj. o 1 proc. Jednocześnie była ona o 1,5 proc. niższa niż przed miesiącem i o 4 proc. niższa niż przed rokiem.

Po dwutygodniowym wzroście ceny odtłuszczonego mleka w proszku w trzecim tygodniu lutego ponownie spadły. Według danych MR, średnia cena płacona producentom w ciągu tygodnia obniżyła się o ponad 1 proc. do 8,71 zł/kg (bez VAT) i była równa notowanej przed miesiącem.

Źródło: PAP