Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rośnie sprzedaż polskiego mięsa do Rosji

Rośnie sprzedaż polskiego mięsa do Rosji
Rośnie sprzedaż mięsa do Rosji. Do 20 lutego br. na rynek Federacji Rosyjskiej trafiło 1.240 ton wieprzowiny oraz 334 tony wołowiny z Polski – poinformował wiceminister rolnictwa Artur Ławniczak.

Minister poinformował podczas posiedzenia połączonych sejmowej komisji: rolnictwa oraz spraw zagranicznych, że Agencja Rynku Rolnego – od 19 grudnia 2007 do 20 lutego br. – wydała 9 pozwoleń na wywóz z unijnymi dopłatami do Rosji 180 ton mrożonej wołowiny oraz 254 licencji na eksport 8,8 tys. ton mięsa wieprzowego i produktów wieprzowych. Wydanie pozwolenia jest zapowiedzią eksportu.

Jak zaznaczył Ławniczak, obecnie pozwolenia na handel z Rosją mają 54 zakłady z branży mięsnej, mleczarskiej, chłodnie składowe, zakłady jajczarskie oraz paszowe. Prawo do wywozu mięsa czerwonego (wołowiny i wieprzowiny) ma 5 zakładów mięsnych.

Jak poinformował zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztof Jażdżewski, o rosyjski certyfikat ubiega się dalszych 60 firm produkujących mięso czerwone i białe. Lista zainteresowanych firm została przesłana do Moskwy.

Według Ławniczaka, w najbliższym czasie ma dojść do spotkania polsko-rosyjskiej grupy roboczej ds. weterynaryjnych, podczas którego zostanie wyznaczony harmonogram kontroli przez inspektorów rosyjskich polskich zakładów mięsnych, zainteresowanych eksportem do Rosji.

Według wstępnych danych Polska sprzedała do Rosji w 2007 r. towary rolno-spożywcze o wartości 454 mln euro, co stanowi 90 proc. poziomu eksportu z roku 2005. W 2006 r. wartość eksportu wyniosła 434 mln, tj. 86 proc. wartości eksportu z 2005 r.

Embargo na eksport polskiej żywności Rosja wprowadziła w listopadzie 2005 r., zaś odblokowanie rynku na import polskiego mięsa nastąpiło 19 grudnia 2007 na podstawie moratorium podpisanego w Kaliningradzie między stroną rosyjską a polską.

Wiceminister poinformował, że minister rolnictwa Rosji Aleksiej Gordiejew w piśmie z 11 lutego br. skierowanym do ministra rolnictwa Marka Sawickiego potwierdził, że Rosja wznawia uznawanie polskich certyfikatów fitosanitarnych dla produktów pochodzenia roślinnego przeznaczonych na cele niespożywcze.

Jeżeli chodzi o eksport produktów przeznaczonych bezpośrednio do konsumpcji, będzie on możliwy dopiero po podpisaniu porozumienia między Rosją a UE w sprawie zawartości pestycydów w produktach eksportowanych ze Wspólnoty do Rosji.

Ławniczak dodał, że rozmowy w tej sprawie odbyły się w lutym br. w Moskwie, ale na razie nie osiągnięto porozumienia, gdyż – jak zaznaczył – "Rosja nalega na dołączanie do przesyłek dokumentów w sprawie zastosowanych środków ochrony roślin w produkcji i w przechowalnictwie oraz dokumentów potwierdzających spełnienia warunków bezpieczeństwa żywności".

Sawicki powiedział na środowym spotkaniu z dziennikarzami, że trwają rozmowy z Ukrainą w sprawie uznawania polskich świadectw weterynaryjnych i fitosanitarnych. "Mamy bardzo dobre i przyjazne stosunki z Ukrainą, ale ze smutkiem zauważamy, że nie ma wzajemności w sprawach gospodarczych" – zauważył.

"Jeżeli chodzi o wznowienie handlu z Białorusią, to obecnie jest to na etapie wymiany korespondencji. Na razie nie doszło do bezpośrednich rozmów" – powiedział szef resortu rolnictwa.

Źródło: PAP

Powrót do aktualności