Ceny zbóż, notowania, aktualności

Drożeją zboża

Drożeją zboża
W połowie lutego ceny skupu zbóż ponownie wzrosły, jedynie pszenica konsumpcyjna była nieco (0,2 proc.) tańsza w porównaniu z poprzednim tygodniem – wynika z danych ministerstwa rolnictwa.

Według danych MR w dniach 11-17 lutego za pszenicę płacono przeciętnie 893 zł/t. Była to cena o 2,3 proc. wyższa niż przed miesiącem i o prawie 37 proc. wyższa niż przed rokiem.

Cena skupu żyta konsumpcyjnego w analizowanym tygodniu wzrosła do 748 zł/t, tj. o 0,6 proc. Jednocześnie ziarno to było o 6 proc. droższe niż przed miesiącem i o 20 proc. droższe niż w porównywalnym tygodniu ubiegłego roku.

W tym czasie podrożał również jęczmień paszowy. Cena skupu tego ziarna osiągnęła poziom 809 zł/t, tj. o 2 proc. wyższy niż w poprzednim tygodniu, o 3 proc. wyższy niż przed miesiącem i o 43 proc. wyższy niż rok wcześniej.

"Sytuacja na krajowych giełdach towarowych od miesiąca nie ulega większym zmianom. Nadal podaż zbóż przewyższa popyt, ale ceny utrzymują się na stosunkowo wysokim poziomie. Przetwórcy oczekują jednak spadku cen, a nie chcąc ponieść strat, dokonują zakupu ziarna w niewielkich partiach" – napisali eksperci w analizie rynku.

W połowie lutego tego roku, przy utrzymującym się spadku cen skupu trzody chlewnej, ceny skupu pozostałych gatunków żywca wzrosły. Według danych ministerstwa rolnictwa w dniach 11-17 lutego średnia cena skupu żywca wieprzowego ukształtowała się na poziomie 3,21 zł/kg, tj. o 1,8 proc. niższym niż w poprzednim tygodniu. W odniesieniu do cen sprzed miesiąca i roku była ona niższa odpowiednio o 8 proc. i o 3 proc.

Żywiec wołowy skupowano po 4,19 zł/kg, tj. o 0,9 proc. drożej niż przed tygodniem. Jednocześnie bydło rzeźne było o 1 proc. tańsze niż przed miesiącem i o 2 proc. tańsze niż rok wcześniej.

W analizowanym okresie za kurczęta typu brojler płacono 3,10 zł/kg, tj. o 1,5 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu, o 4 proc. więcej niż przed miesiącem i o 7 proc. więcej niż rok wcześniej.

W ciągu tygodnia przeciętna cena skupu indyków wzrosła do 4,13 zł/kg, tj. o 3 gr/kg. Jednocześnie była ona o 1 proc. niższa niż przed miesiącem i o 2 proc. niższa niż przed rokiem.

Na początku lutego 2007 r. przerwana została, utrzymująca się od września ubiegłego roku, spadkowa tendencja cen zbytu odtłuszczonego mleka w proszku. W połowie miesiąca za produkt ten średnio w kraju wytwórcy uzyskiwali 8,82 zł/kg, tj. o 0,4 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu. W odniesieniu do notowań sprzed miesiąca cena była o 0,4 proc. niższa, ale o blisko 3 proc. wyższa niż przed rokiem.

Źródło: PAP

Powrót do aktualności