Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wzrosły ceny zbóż

Wzrosły ceny zbóż
Na rynku rolnym we wrześniu, w porównaniu z sierpniem br., odnotowano wzrost cen pszenicy i żyta, żywca wołowego oraz mleka. Niższe niż przed miesiącem były ceny ziemniaków, żywca wieprzowego i drobiowego – podał Główny Urząd Statystyczny.

Ceny pszenicy w skupie wzrosły o 23,4 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem (średnio do 83,73 zł/dt) i o 69,6 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 81,81 zł, czyli o 13,7 proc. więcej niż przed miesiącem i o 40,9 proc. więcej niż przed rokiem.

Za żyto w skupie płacono średnio 68,02 zł/dt, czyli o 20,5 proc. więcej w porównaniu do poprzedniego miesiąca i o 59,8 proc. więcej niż w tym samym okresie ub. roku.

Na targowiskach ceny żyta wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 13 proc. (średnio do 70,86 zł/dt) i były wyższe niż we wrześniu ub. roku o 48,6 proc.

We wrześniu za ziemniaki w skupie płacono 19,92 zł/dt, tj. o 27,3 proc. mniej niż przed miesiącem i o 18,8 proc. mniej niż przed rokiem. Na targowiskach ceny ziemniaków jadalnych wynosiły 60,96 zł/dt i były niższe o 40,7 proc. w stosunku do tego samego okresu ub. roku.

Ceny żywca wieprzowego w skupie wynosiły średnio 4,06 zł/kg i były niższe o 0,3 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 1,6 proc. w porównaniu z wrześniem ub. roku. Na targowiskach za 1 kg żywca wieprzowego płacono 4,08 zł czyli o 3 proc. więcej niż przed miesiącem i o 2,3 proc. więcej niż przed rokiem.

W porównaniu do sierpnia, we wrześniu br. pogorszyła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (odpowiednio z 6,1 do 5,5) oraz relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (z 6,5 do 5,7).

Za prosię na targowiskach płacono średnio 89,11 zł/szt., czyli o 3,6 proc. mniej niż przed miesiącem i o 14,3 proc. mniej niż przed rokiem.

We wrześniu br., ceny skupu żywca wołowego wzrosły do 4,09 zł/kg i były wyższe o 2 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale o 1,4 proc. niższe w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku. Ceny bydła rzeźnego w obrocie targowiskowym pozostały na poziomie sprzed miesiąca (4,35 zł/kg) i były o 2,6 proc. wyższe w porównaniu z wrześniem ub. roku.

Ceny skupu drobiu rzeźnego obniżyły się do 3,80 zł/kg, tj. o 0,7 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca, ale były o 24,3 proc. wyższe w stosunku do analogicznego okresu 2006 r. Za 1 hl mleka płacono w skupie średnio 114,63 zł, tj. o 8,2 proc. więcej niż przed miesiącem i o 25,7 proc. więcej niż przed rokiem.

Źródło: PAP

Powrót do aktualności