Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wieprzowina da się lubić

Wieprzowina da się lubić
Produkcja wieprzowiny w UE wzrasta, ale wolniej niż w latach 90-tych. Konkurencja mięsa drobiowego i wysokie ceny żywności są głównymi czynnikami, które ją ograniczają. Tak wynika z raportu o perspektywach rynków rolniczych w latach 2007-2014, przygotowanym przez Komisję Europejską.

W 2006 r. produkcja wieprzowiny wzrosła o 1,2 proc. w porównaniu do 2005 r., w którym była ona na poziomie porównywalnym z 2004 r. W 2014 r. prognozuje się, że w UE-27 wyniesie ona 22,6 mln ton, a więc będzie wyższa o 3,2 proc. w porównaniu do 2006 r.

Eksperci uważają, że w najbliższych latach mięso wieprzowe stanie się ulubieńcem konsumentów. Oczekuje się że średnie spożycie w UE-27 wzrośnie z 41,9 kg/ osobę w 2006 r. do 43,2 kg w 2014 r.

W 2006 r. import mięsa wieprzowego w UE-25 osiągnął 20 tys. ton (+38,5 proc.), podczas gdy eksport wzrósł o 8,1 proc. aż do 1,6 mln ton. Wzrost ten zależy głównie od większej sprzedaży do Rosji, która parę miesięcy temu zamknęła swój rynek na mięso brazylijskie (pryszczyca).

W latach 2007-2014 przewiduje się spadek eksportu z UE-27 z powodu zmniejszenia produkcji i trudności w konkurencji z innymi krajami o niższych kosztach produkcji. Oczekuje się również, że kontynuowana będzie ekspansja handlu wieprzowiną wewnątrz wspólnoty.

Źródło: Agrodigital

Powrót do aktualności