Ceny zbóż, notowania, aktualności

Niemcy wykupują zboże

Niemcy wykupują zboże
Pasze

Niemcy "czyszczą" nasze południowe i zach. województwa ze zbóż, aby później z zyskiem sprzedać je po korzystniejszej cenie na naszym rynku. Odbywa się to zarówno poprzez magazynowanie zboża na terenie naszego kraju jak i poprzez wywóz zboża do Niemiec. Dotyczy to przede wszystkim jęczmienia, żyta i pszenicy.

W tej chwili Niemcy płacą za pszenicę konsumpcyjną z dowozem około 650 zł/t (w zależności od regionu kraju). Kilka tygodni temu producenci i firmy skupujące wywiozły tegoroczny jęczmień paszowy ozimy do Niemiec z województw południowych. Gdyby nasze firmy spokojnie przeczekały kilka tygodni i teraz oferowały towar na naszym rynku, zarobiłyby więcej kilkadziesiąt złotych na tonie, oszczędzając jeszcze na transporcie do Niemiec. Widocznie monitoring rynków rolnych u naszych sąsiadów jest znacznie skuteczniejszy, gdyż powtarza się to praktycznie co roku... Pogoda zadecyduje jak zawsze o sytuacji na rynku, ale już teraz widać że ceny bezpośrednio w trakcie i po żniwach są wyższe jak w zeszłym roku. Docierają też sygnały od naszych płd sąsiadów o bardzo wysokich cenach pszenicy.

Zboża

Duży popyt na żyto konsumpcyjne spowodował, że cena sprzedaży kształtuje się na poziomie 530-550 zł/t netto na bazie loco magazyn sprzedającego. Rośnie cena pszenicy konsumpcyjnej i paszowej w porównaniu z pierwszymi tegorocznymi zgłoszeniami na Giełdzie.

Źródło: ROL-PETROL

Powrót do aktualności