Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zbożowe prognozy

Zbożowe prognozy
Jak informuje Krajowa Federacja Producentów Zbóż według ostatniej prognozy Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA), z dnia 11 czerwca br., zbiory pszenicy miękkiej na świecie w zbliżającym się sezonie oceniane są na 610,15 mln ton wobec 616,87 mln ton w poprzedniej prognozie. Na obniżenie przewidywań wpłynęły przede wszystkim doniesienia o spodziewanym spadku zbiorów w Rosji i na Ukrainie. Jak podaje USDA, w najbliższym sezonie produkcja pszenicy w Rosji prognozowana jest na 45 mln ton (48,5 mln ton w majowej prognozie), a na Ukrainie – na 14 mln ton (17,5 mln ton w przewidywaniach z maja br.).

Zdaniem KFPZ korekta z dół prognozy zbiorów pszenicy w połączeniu z niskim poziomem światowych zapasów zbóż po sezonie nieurodzaju, przyczyniła się do zwyżki cen pszenicy w kontraktach na chicagowskiej giełdzie CBOT. W połowie czerwca br. notowania pszenicy konsumpcyjnej w kontraktach terminowych (kontrakt lipcowy) zwiększyły się z w stosunku do poprzedniego tygodnia o 15,5 proc. do 222,8 USD/tonę (w przeliczeniu 640 PLN/tonę). W ostatnim tygodniu ceny, po korekcie w środku tygodnia, utrzymywały się nadal na rekordowym poziomie (22,7 USD/t – kontrakt lipcowy). Podobnie poszybowały w górę ceny w kontraktach wrześniowym – o 15 proc. do 228,7 USD/t i grudniowym – o 12,1 proc. do 228,4 USD/tonę. Giełda w Chicago jest wyznacznikiem światowych tendencji cenowych.

Jak podkreśla KFPZ obserwowana zwyżka znalazła odzwierciedlenie w kształtowaniu się cen na rynku unijnym. W połowie czerwca br. ceny pszenicy konsumpcyjnej na giełdzie w Paryżu wyraźnie wzrosły w kontraktach terminowych. Notowania pszenicy w kontrakcie wrześniowym zwiększyły się w stosunku do poprzedniego tygodnia o blisko 10 proc. do 179 EUR/tonę, w listopadowym – o ok. 9 proc. do 178,3 EUR/tonę. W ostatnim tygodniu notowania pszenicy nieznacznie spadły, nadal są jednak bardzo wysokie (176 EUR/t w kontrakcie wrześniowym). Podobny skok odnotowano na giełdzie londyńskiej (LIFFE).

Źródło: Pierwszy Portal Rolny

Powrót do aktualności