ARiMR wznawia wypłaty pomocy dla gospodarstw niskotowarowych

Ponad 4,7 tys. zł wsparcia może otrzymać każde gospodarstwo niskotowarowe, którego wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Agencja wznawia wypłacanie tej pomocy – poinformował we wtorek p.o. rzecznika ARiMR Radosław Iwański. Pierwsze wypłaty rolnicy powinni otrzymać w drugiej połowie marca.

Gospodarstwa niskotowarowe to małe gospodarstwa rolne o niskim poziomie produkcji, prowadzonej głównie na własne potrzeby.

 – Tegoroczna rata wynosi 4.788 zł na gospodarstwo, którego wniosek o takie dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony przez ARiMR. Kurs euro, po którym roczna rata tego wsparcia, wynosząca 1.250 euro, będzie przeliczana na złotego, Komisja Europejska ustaliła na 3,831 zł – wyjaśnił Iwański.

Jak poinformował, całkowite wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych w wysokości 5 tys. euro ARiMR ma wypłacić w pięciu rocznych ratach. W 2006 r. pierwszą ratę otrzymało ponad 104 tys. gospodarstw niskotowarowych, którym ARiMR wypłaciła łącznie ponad 517 mln zł.

W tym roku liczba beneficjentów, którzy otrzymają unijne wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych, będzie o ponad 50 tys. większa niż przed rokiem. W listopadzie 2006 r. w ramach drugiego naboru ARiMR przyjęła przeszło 53 tys. wniosków od rolników ubiegających się o wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych.

W ramach pierwszego i drugiego naboru Agencja przyjęła łącznie ponad 160 tys. takich wniosków. Na wsparcie finansowe dla gospodarstw niskotowarowych ARiMR przeznaczy w 2007 r. ok. 1,2 mld zł.

Środki na wspieranie gospodarstw niskotowarowych przyznawane są osobom fizycznym, które przez co najmniej trzy lata przed dniem złożenia wniosku prowadziły działalność rolniczą, a w momencie złożenia wniosku wielkość ekonomiczna ich gospodarstwa wynosiła od 2 do 4 EJW (Europejska Jednostka Wielkości), czyli były to gospodarstwa produkujące głównie na własne potrzeby.

Źródło: Puls Biznesu