Ceny zbóż, notowania, aktualności

Kolejne przetargi na zboża z rezerw

Kolejne przetargi na zboża z rezerw
Zboże jest w tym roku drogie, ponieważ brakuje na rynku towaru dobrej jakości, o odpowiednich parametrach, bez zanieczyszczeń. Kolejne przetargi na sprzedaż ziarna z zapasów interwencyjnych organizowane przez ARR hamują dalszy wzrost cen, ale nie wpływają na ich obniżki. Stawki za sprzedane z tego źródła ziarno są bowiem wysokie. Ostania cena zaakceptowana przez Komisję Europejską dla ofert polskich przedsiębiorców wynosiła w tym tygodniu 161 euro za tonę pszenicy konsumpcyjnej i 135 – 140 euro za jęczmień. Dotychczas z magazynów Agencji trafiło do młynów 245 tys. ton pszenicy i 11,5 tys.ton jęczmienia. W przyszłym tygodniu odbędzie się kolejny przetarg na pozostałe 30 tys. ton jęczmienia.

W całej UE do sprzedaży zaoferowano ostatnio ponad 2,2 mln ton zbóż. W magazynach interwencyjnych Komisji Europejskiej jest 7,3 mln ton ziarna, w tym większość to kukurydza.

W najbliższych tygodniach możliwe są na polskim rynku – według ekspertów Izby Zbożowo–Paszowej – jedynie niewielkie wahania cen zboża konsumpcyjnego.

Analitycy przewidują, że do końca roku średnie ceny pszenicy konsumpcyjnej będą się utrzymywać w przedziale 580 – 600 zł za tonę, po Nowym Roku zaś możliwy jest wzrost notowań ziarna.

Na giełdach poszukiwane jest również zboże paszowe, a jego cena zależy od stopnia zanieczyszczenia.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności