Zboża coraz droższe

Sprzedaż zapasów interwencyjnych tylko na krótko zahamowaławzrost cen zbóż konsumpcyjnych. Ceny pszenicy z dostawą osiągnęły już poziom 600 – 610 zł za t w południowych rejonach kraju i 630 – 640 zł za t w województwach północnych. Spadło zapotrzebowanie na otręby, co świadczy o malejącej hodowli tuczników. Obecnie giełdy oferują pszenne po 300 zł za t, a żytnie po 270 zł za t. Umiarkowany jest też popyt na śruty.

Źródło: Rzeczpospolita