Ceny zbóż, notowania, aktualności

Spokojniej na rynku zbóż

Spokojniej na rynku zbóż
Młyny czekają na pszenicę z rezerw interwencyjnych. Mamy już zgodę Komisji Europejskiej na sprzedaż 200 tys. ton tej pszenicy. Zapowiedź dostaw już uspokoiła rynek zbóż. Ceny nie zaczęły jeszcze spadać, ale i nie rosną.

Agencja Rynku Rolnego spodziewa się, że pierwsze przetargi na pszenicę z rezerw mogą się odbyć już na początku października. To powinno zahamować dalszy wzrost cen. Zboże z tego źródła można będzie zużyć tylko na przemiał na mąkę.

Ostatnio Izba Zbożowo–Paszowa oceniła, że straty zbóż spowodowane suszą wyniosą około 3 mln ton. Zbiory szacowane są na 24,5 – 24,7 mln ton. Oznacza to spadekw stosunku do ubiegłego roku o 3 –3,5 mln ton, w tym 2 mln ton pszenicy. Ziarno z rezerw interwencyjnych poprawi sytuację na rynku zbóż tylko częściowo. Jak podaje Agencja Rynku Rolnego, w magazynach jest 365 tys. ton pszenicy i 142 tys. ton jęczmienia. Pierwsze decyzje UE mają dotyczyć sprzedaży młynom 200 tys. ton ziarna. Niezbędny będzie też import od południowych sąsiadów i spoza UE, np. z Ukrainy. Ale jeśli nawet uda się tam kupić ziarno nieco taniej niż w kraju, to na spadek cen analitycy raczej nie liczą, bo dołożyć trzeba koszty transportu.

Eksperci spodziewają się też znacznego zróżnicowania notowań zbóż konsumpcyjnych i paszowych. Ostatnio szczególnie brakuje młynom żyta, dlatego można je łatwo sprzedać nawet powyżej 500 zł za tonę. Pszenica wystawiana jest po 570 – 620 zł za tonę, w zależności od jakości i regionu kraju.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności