Ceny zbóż, notowania, aktualności

Niedobór zbóż w 2006 r. oceniany na 3–3,5 mln ton

Niedobór zbóż w 2006 r. oceniany na 3–3,5 mln ton
Według kolejnego szacunku Izby Zbożowo– Paszowej, w tym roku zbiory zbóż (z kukurydzą) wyniosą 24,5 – 24,7 mln ton. Niedobór ziarna oceniany jest na 3 – 3,5 mln ton, w tym 2 mln ton pszenicy.

Według wstępnych szacunków Izby, straty zbóż, głównie spowodowane suszą, wyniosą ok. 3 mln ton, co oznacza, że zostanie zebrane ok. 22– 22,5 mln ton zbóż podstawowych.

Zboża w Polsce zużywane są przede wszystkim na pasze. Izba wyliczyła na podstawie danych GUS, że średni stan pogłowia trzody chlewnej w całym roku gospodarczym 2006/07 będzie o ok. 3 proc. wyższy, niż w poprzednim sezonie. Wyższa będzie także produkcja drobiarska, o ok. 6 – 7 proc. Z tego powodu wzrośnie zużycie zbóż na pasze o ok. 5 proc., czyli do poziomu 17,5 – 17,7 mln. ton.

Niedobór ziarna będzie musiał być pokryty z rezerw interwencyjnych UE, poprzez zakup w krajach sąsiednich (Czechy, Niemcy, Słowacja, Węgry) oraz import spoza UE, np. z Ukrainy (w ramach preferencyjnych stawek celnych dostępu do rynku unijnego).

Jak zauważają eksperci, zakup ziarna w innych krajach wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z transportem. Izba szacuje, że może to podnieść cenę ziarna nawet o 20 euro na tonie. Oznacza to, że prawdopodobnie cena pszenicy konsumpcyjnej nie spadnie i będzie utrzymywała się na poziomie 550 – 600 zł/t. Będzie to "pociągało" także ceny zbóż paszowych.

Jak zasygnalizowała Izba, najkorzystniejszy w tych warunkach byłby dla przemysłu przetwórczego zakup zbóż z magazynów interwencyjnych, będących w dyspozycji Agencji Rynku Rolnego. Prawdopodobnie Komisja Europejska wyda w tym tygodniu decyzję w sprawie sprzedaży 200 tys. ton pszenicy z przeznaczeniem dla młynarzy.

Zdaniem specjalistów, dalsze zmiany cen na rynku zbóż będą mniej dynamiczne. Natomiast różnice cenowe między zbożami konsumpcyjnymi i paszowymi (głównie pszenicą) będą większe niż normalnie, mogą sięgać 40 – 50 proc.

Źródło: Puls Biznesu

Powrót do aktualności