Ceny zbóż, notowania, aktualności

Koniec ukraińskiego embarga na polskie mięso

Koniec ukraińskiego embarga na polskie mięso
Delegacja z Polski przez kilka ostatnich dni, negocjowała w Kijowie ostateczne warunki handlu. Eksport będzie jednak wznowiony dopiero za miesiąc, po skontrolowaniu przez stronę ukraińską polskich przedsiębiorstw.

Kontroli ma podlegać 19 wytypowanych przez stronę polską przedsiębiorstw. Jeśli spełnią wymagania sanitarne Ukrainy, tamtejszy rynek otworzy się dla nas 20 października. Nie oznacza to jednak, że od tego dnia polskie przedsiębiorstwa zaczną eksportować znaczne ilości mięsa.

Witold Choiński Polskie Mięso: Ten rynek zaczyna odbudowywać własną produkcję. Tu jest duży potencjał tego rynku. Myślimy, że za parę lat, będzie on dużym eksporterem a nie importerem.

Mimo, że wznowienie eksportu będzie możliwe dopiero za miesiąc, to wszystko wskazuje na to, że stronie ukraińskiej bardzo na nim zależy. Dlatego ponowne zerwanie wcześniejszych porozumień jest mało realna.

Andrzej Lepper wicepremier, minister rolnictwa: Podejście Ukrainy jest bardzo poważne. Strona ukraińska chce ten problem rozwiązać. Chce go rozwiązać jak najszybciej.

Zakaz importu mięsa i jego wyrobów z Polski, Ukraina wprowadziła pod koniec marca. Mimo wielu zabiegów nie udało się wcześniej znieść embarga. Powodem jego nałożenia był zarzucany stronie polskiej brak odpowiedniej kontroli nad eksportem mięsa.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności