Ceny zbóż, notowania, aktualności

Światowe prognozy zbożowe

Światowe prognozy zbożowe
Według Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC – International Grains Council), w sezonie 2006/07 światowe zbiory pszenicy miękkiej wyniosą 593 mln ton wobec 596 mln ton w lipcowej prognozie i 618 mln ton w ubiegłym sezonie. Jak nas poinformowała Julita Dziendziel z Krajowej Federacji Producentów zbóż na obniżenie prognozy wpłynęły przede wszystkim niekorzystne warunki pogodowe w Europie (suchy i upalny lipiec i deszczowy sierpień), mające odzwierciedlenie w słabszych plonach.

Spadek ten tylko częściowo został zrekompensowany przez podniesienie prognoz dla Chin. Globalne spożycie pszenicy oceniono na 611 mln ton, wobec 621 mln ton w poprzednim sezonie (głównie ze względu na mniejsze wykorzystanie tego gatunku w celach paszowych). Zapasy końcowe zostały obniżone do 117 mln ton – tj. o 1 mln ton w stosunku do prognozy z lipca br. (135 mln ton na koniec poprzedniego sezonu).

 – Światowa produkcja kukurydzy w bieżącym sezonie przewidywana jest na 696 mln ton (692 mln ton w poprzedniej prognozie i 693 mln ton w zeszłym sezonie). Do korekty prognozy przyczyniły się przede wszystkim przewidywania lepszych, w stosunku do wcześniejszych oczekiwań, zbiorów kukurydzy w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Wzrośnie znacząco konsumpcja tego gatunku – z 698 mln ton w sezonie 2005/06 do 723 mln ton w bieżącym. Spodziewane jest przede wszystkim zwiększone spożycie kukurydzy na cele paszowe (wskutek mniejszego wykorzystywania pszenicy na pasze) oraz w przemyśle (w tym do produkcji etanolu) – mówi Julita Dziendziel.

Źródło: Pierwszy Portal Rolny

Powrót do aktualności