Lepper: będą dopłaty do paliwa rolniczego

Mimo krytycznego w tej chwili stanowiska Komisji Europejskiej, 650 milionów złotych zarezerwowanych w tegorocznym budżecie na zwrot kosztów akcyzy od paliwa rolniczego trafi do rolników – zadeklarował w poniedziałek w Luksemburgu wicepremier, minister rolnictwa Andrzej Lepper.

„Dopłaty do paliw będą wprowadzone – powiedział Lepper na konferencji prasowej. – 650 milionów złotych i tak trafi do polskich rolników”.

Odniósł się w ten sposób do opinii Komisji Europejskiej, która nie kryje, że nie może zaaprobować dopłat w obecnej formie.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej nieoficjalnie zapewniają, że komisarz ds. rolnictwa, pani Mariann Fischer Boel, nie ma nic przeciwko dopłatom do paliw rolniczych, stosowanych w różnych UE. Problem polega na tym, że we wniosku strona polska zgłosiła program jako „pomoc publiczną” – która co do zasady jest zakazana, więc przed ewentualnym udzieleniem zgody każdemu przypadkowi KE przygląda się szczególnie dokładnie. Na podstawie wniosku KE uznała, że polska ustawa jest nie do przyjęcia.

W nieoficjalnych rozmowach przedstawiciele KE dziwią się, że Polska w ogóle zgłaszała program, komentując to jako „co najmniej nadgorliwość”, a „niewybaczalnym błędem” nazywają zakwalifikowanie programu jako „pomocy publicznej”.

Wicepremier Lepper przyznał w poniedziałek, że „zapis był niefortunny”, ale nie obarcza zań odpowiedzialnością swojego poprzednika Krzysztofa Jurgiela, który – jak powiedział Lepper – miał prawo to przeoczyć.

„Ale nie może być tak, że jak urzędnik zrobi błąd, to zapłacą rolnicy” – podkreślił Lepper. Dodał, że „dopłaty do paliw nie są w żadnym razie pomocą publiczną, pomocą społeczną”, i będzie zabiegał w Brukseli o zgodę na program.

Przedstawiciele KE podsuwają dwa rozwiązania: czekać na nowe wytyczne w sprawie stosowania pomocy publicznej w rolnictwie, które jednak nie będą gotowe wcześniej niż jesienią, albo wycofać wniosek, nie wycofując się z realizacji programu, który z formalnego punktu widzenia będzie wówczas nielegalny.

Zgodnie z ustawą o paliwie rolniczym, rolnik powinien złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie od 1 do 30 września 2006 r., i dołączyć do niego faktury VAT za zakup oleju napędowego, które zostały wystawione od 1 stycznia 2006 r.

Jak poinformował resort rolnictwa, w tym roku zwracane będzie 38,70 zł za każdy hektar użytków rolnych. Pieniądze będą wypłacane od 1 do 30 listopada 2006 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy.

Źródło: Puls Biznesu