Ceny zbóż, notowania, aktualności

Więcej na utylizację

Więcej na utylizację
W ubiegłym roku zabrakło środków, teraz taka sytuacja nie powinna się powtórzyć. Na utylizację padłych sztuk zwierząt przeznaczono prawie 57 milionów złotych.

Tegoroczne dofinansowanie do utylizacji padłych zwierząt jest dwa razy wyższe niż przed rokiem. Agencja Restrukturyzacji jest w trakcie podpisywania umów z 34 podmiotami, które zajmują się odbieraniem bydła, owiec, kóz i świń.

Na terenie jednej gminy może działać kilka podmiotów zajmujących się odbiorem padłych zwierząt. Najwyższa opłatą za to nie może przekroczyć 30 złotych za sztukę dużą oraz 10 złotych za małą.

Firma zajmująca się odbiorem padłych zwierząt ma na zabranie zgłoszonej sztuki 24 godziny.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności