Ceny zbóż, notowania, aktualności

Tanie polskie zboże

Tanie polskie zboże
Z informacji Komisji Europejskiej wynika, że ceny zbóż w Polsce zaliczają się do najniższych w Unii Europejskiej.

W przeliczeniu na polską walutę średnia cena pszenicy konsumpcyjnej w Unii wynosiła 429 zł za tonę (dane za okres 26.12.2005 - 1.01.2006), podczas gdy w Polsce płacono średnio 372 zł. Taniej sprzedawano pszenicę tylko na Węgrzech. Najwyższa była cena tego zboża w Portugalii - 540 zł, i Hiszpanii - 537 zł za tonę.

Wysokie ceny zbóż w Hiszpanii i Portugalii (częściowo także we Włoszech) są następstwem dotkliwej suszy. Z kolei niskie ceny w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji wynikają z dobrych zbiorów, które w połączeniu z dużymi zapasami po ubiegłym sezonie powodują w tych krajach sporą nadwyżkę ziarna.

Zdaniem GUS, ostatecznie zbiory zbóż w Polsce wyniosły w ubiegłym roku 27 mln ton i prawie całkowicie pokrywają zapotrzebowanie krajowe. Wraz z zapasami po zbiorach z 2004 roku Polska posiada liczącą 3 - 4 mln ton nadwyżkę ziarna. Z tego 1 - 1,5 mln ton mogłaby wyeksportować.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności