Ceny zbóż, notowania, aktualności

Niewielki ruch na rynku zbóż

Niewielki ruch na rynku zbóż
Na razie na giełdach towarowych wielkiego handlu nie widać, choć ceny zbóż lekko wzrosły. Popytem cieszy się tylko żyto, którego w całym kraju brakuje. Jednak maklerzy mają co robić, bo wszystko, co jest produkcją uboczną schodzi na pniu. Rekordy popularności biją otręby. Jak woda sprzedają się zarówno pszenne, jak i żytnie, a ich ceny tylko w ciągu ostatnich dwóch dni wzrosły o 20 proc., czyli średnio 30 złotych za tonę.

Producenci chcieliby zarobić i powetować straty na tańszym zbożu. Otręby kupują wszyscy. Rolnicy potrzebują dużych ilości żytnich dla bydła, a paszarnie – pszennych do produkcji mieszanek. Pojawiły się pierwsze sygnały o możliwości importu z Czech czy Słowacji. To w zasadzie jedyny kierunek, z którego możemy otręby sprowadzać, Niemcy mają zbyt wysokie ceny, wschód otrąb nie eksportuje, a Litwini wszelkiego zboża poszukują u nas.

Systematycznie pną się w górę ceny dostępnych na rynku śrut. Bardzo duża jest podaż śruty rzepakowej. Tona kosztuje około 400 złotych. Średnio 910 złotych trzeba zapłacić za tonę śruty sojowej z dostawą, z odbiorem własnym jest tańsze nawet o 50 złotych.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności