Ubożeją unijni rolnicy

Realne dochody rolników w Unii zmalały w 2005 r. o 6,3 proc. głównie na skutek zmniejszenia o 5 proc. realnej wartości produkcji – ocenił wstępnie Eurostat. W starej Unii najwięcej stracili Hiszpanie (-12 proc.), Portugalczycy (-11) i Francuzi (10,1) z powodu suszy. A wśród nowych członków – Węgrzy (-19,3) i Słowacy (-14,9). Poprawiło się Irlandczykom (12,8), Holendrom (5,4), Litwinom (25,9), Estończykom (23) i Łotyszom (5,7).

Źródło: Agrobiznes, TVP1