Ceny zbóż, notowania, aktualności

Najważniejszy jest eksport zbóż

Najważniejszy jest eksport zbóż
Zdaniem maklerów sprzedaż za granicę zbóż ma znaczący wpływ na ceny. Drożeje głównie to ziarno, na które jest zbyt w krajach Unii. Ceny w złotówkach zależą także od kursu euro. – Największym zainteresowaniem cieszy się żyto konsumpcyjne – mówi Grzegorz Sobczyński z Grupy Nagrol. Za dostarczone do portu uzyskuje się około 350 zł za t. Żytem zainteresowane są teraz przede wszystkim kraje skandynawskie. Pszenżyto, owies i kukurydzę kupuje Hiszpania. Za kukurydzę dostarczoną do portu rolnik otrzymuje 410 – 420 zł za t, za pszenżyto 310 – 320 zł za t.

Na rynku krajowym dużym powodzeniem cieszy się pszenica paszowa. Mieszalnie pasz są nią bardziej zainteresowane niż kukurydzą. Za pszenicę dostarczoną na miejsce zakłady płacą 360 – 370 zł za t.

Podaż zbóż nie jest obecnie duża, bo rolnicy czekają na rozwój sytuacji na rynku w pierwszych tygodniach przyszłego roku. Jeśli ceny na rynku nie wzrosną, rolnicy mają możliwość dostarczenia dobrego ziarna do interwencyjnego skupu. Maklerów zaskoczył wzrost cen śruty sojowej. W piątek kosztowała w porcie 820 zł za t, a w poniedziałek już 840 zł za t. Spowodowała to niespodziewana zwyżka cen tego składnika pasz na giełdach światowych.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności