Ceny zbóż, notowania, aktualności

Konkurencyjny import zbóż

Konkurencyjny import zbóż
Podaż zbóż jest w dalszym ciągu duża. Mimo że zbiory, jak podał niedawno GUS, były niższe niż w 2004 r. Szacuje się je na 26,3 mln ton. Ale i tak były one wyższe niż przeciętne w drugiej połowie lat 90.

Do Polski dociera ostatnio coraz więcej pszenicy paszowej z Czech i Słowacji. Jest ona tańsza od krajowej. Transakcje te są opłacalne, zwłaszcza dla odbiorców z południowych rejonów Polski ze względu na małe koszty transportu. Ceny wszystkich zbóż paszowych utrzymują się na relatywnie niskim poziomie. Dotyczy to także kukurydzy i jęczmienia.

Minimalnie podrożały natomiast ostatnio zboża konsumpcyjne. Nadal jednak na rynku są one tańsze, niż wynosi cena w interwencyjnym skupie. Rosną też ceny żyta, które jest sprzedawane w znacznych ilościach na eksport.

Wielu przedsiębiorców nie handluje pszenicą konsumpcyjną, czekając na wzrost jej cen. Alternatywą jest dla nich dostawa do skupu interwencyjnego, gdzie można uzyskać więcej, ale długi jest okres oczekiwania na pieniądze. Zdaniem analityków, wzrost cen zbóż jest prawdopodobny, ale raczej nie wcześniej niż wiosną. A na pewno już nie w tym roku. W drugiej połowie grudnia, w okresie przedświątecznym, handel zbożami znacznie się zmniejsza.

Na rynku pasz przemysłowych od kilku tygodni sytuacja jest ustabilizowana. Niewielkie wahania cen za pasze z importu to efekt zmian kursów walut.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności