Ceny zbóż, notowania, aktualności

Mniejsze zbiory zbóż niż w ubiegłym roku

Mniejsze zbiory zbóż niż w ubiegłym roku
Potwierdziły się wcześniejsze prognozy GUS co do mniejszych niż w ubiegłym roku zbiorów zbóż. Szacuje się je na 26,3 mln t, co oznacza spadek o 11,3% (r/r), który wynika głównie z niższych niż w ubiegłym roku plonów. Wyniosły one 31,7 dt/ha, tj. o 10,5% mniej (r/r). Warto jednakże nadmienić, że zarówno zbiory, jak i plony w roku bieżącym okazały się wyższe niż średnia z lat 1996–2000 odpowiednio o 4,3% oraz 10,8%. Najgłębszy spadek zbiorów (r/r) dotyczył żyta (–21,5%), natomiast wzrost miał miejsce jedynie w przypadku pszenżyta (0,7%).

Skup zbóż we wrześniu wyniósł 902,6 tys. t i okazał się niższy o 19,7% (r/r). Od początku roku skupiono z kolei 4,12 mln t zbóż, tj. o 16,6% więcej (r/r). Dynamiki roczne aż do lipca były wyraźnie dodatnie (ponad 150% w lipcu), a ich ujemne wartości począwszy od sierpnia stanowią konsekwencję niższych zbiorów. Łączna ilość pszenicy skupionej we wrześniu była równa 672,0 tys. t (spadek o 22,2% r/r), a żyta – 101,4 tys. t (spadek o 33,4% r/r). Ponadto, w okresie styczeń–sierpień eksport pszenicy wyniósł 93,9 tys. t, a żyta 176,8 tys. t, co oznacza roczne dynamiki na poziomie odpowiednio 275% i 517%.

Miesiące styczeń–wrzesień przyniosły spadki (r/r) wielkości produkcji większości wyrobów zbożowych. W przypadku pieczywa świeżego dynamika wyniosła –21,9%, mąki pszennej –13,4%, mąki żytniej –10,3%, a dla makaronów miał miejsce wzrost produkcji o 6,4%. Jednakże, ożywienie dało się zaobserwować w handlu produktami bardziej przetworzonymi, których eksport wzrósł w okresie styczeń–sierpień o 36% (r/r).

Źródło: Agro Monitor

Powrót do aktualności