Skorzystają producenci biopaliw

W sytuacji gwałtownego wzrostu cen surowców wiadomo, że trzeba szukać nowych źródeł energii. Produkcja biopaliw staje się w Polsce coraz bardziej atrakcyjna. W Trzebini już działa pierwsza instalacja do produkcji biodiesla.

Wartość tego rynku szacuje się na 1,5 – 2 mld zł, co stanowi 5 – 8 proc. zużycia oleju napędowego w Polsce – mówi Tadeusz Zakrzewski, dyrektor Krajowej Izby Biopaliw. Dopiero przy cenie 77 dolarów za baryłkę koszt produkcji biodiesla będzie równy kosztowi wytwarzania oleju napędowego – wynika z obliczeń Izby. Dziś widać, że przekroczenie tej granicy jest coraz bliższe.

W Polsce już teraz koszty ciepła wytwarzanego z biomasy (drewna, słomy) są niższe od ciepła wytwarzanego z oleju napędowego i porównywalne z kosztami spalania węgla.

Możliwości produkcji energii ze źródeł odnawialnych są w Polsce ogromne, ale wykorzystujemy je w zaledwie 2 procentach – ocenia Grzegorz Wiśniewski, kierujący Europejskim Centrum Energetyki odnawialnej.

Źródło: Rzeczpospolita