Ceny zbóż, notowania, aktualności

Sprzedaż zbóż z zapasów interwencyjnych ARR

Sprzedaż zbóż z zapasów interwencyjnych ARR
3,8 tys. ton kukurydzy sprzedała ARR w kolejnym przetargu z zapasów interwencyjnych na rynek wewnętrzny UE. Ceny zaoferowane przez przedsiębiorców i przyjęte przez Komisję Europejską wynosiły od 104,54 do 105,5 euro/t.

Podobne przetargi są organizowane przez agencje płatnicze na Węgrzech, we Francji, Danii i Austrii. Oferowane ceny zakupu kukurydzy przez przedsiębiorców w tych krajach wynosiły od 104,53 do 108 euro/t. W poprzednich przetargach ARR sprzedała 28 tys. ton kukurydzy na rynek wewnętrzny UE.

Oferty na kolejny przetarg ARR przyjmuje do 7 września br. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) NR 1164/2005 ARR może sprzedać z magazynów interwencyjnych 99 tys. ton kukurydzy na rynek wewnętrzny.

20 tys. ton jęczmienia mogą zakupić przedsiębiorcy z magazynów interwencyjnych Agencji Rynku Rolnego i wywieźć poza Unię Europejską. Oferty w pierwszym przetargu można składać w ARR do 8 września br. W ofercie zakupu zbóż przedsiębiorcy określają cenę, w jakiej chcą kupować pszenicę z zapasów interwencyjnych ARR. Przetarg został ogłoszony na podstawie Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) NR 1383/2005 z 24 sierpnia 2005 r.

Przedsiębiorcy nadal mogą kupować z magazynów ARR pszenicę z przeznaczeniem poza UE. Przetarg jest otwarty od 14 lipca br., a do sprzedaży jest 250 tys. ton tego ziarna.

Podobne przetargi są w innych krajach członkowskich UE. Ostatnio najniższa akceptowana przez Komisję Europejską cena zakupu wynosiła 92,04 euro/t pszenicy. Agencja Rynku Rolnego administruje Wspólną Polityką Rolną Unii Europejskiej.

Źródło: Agencja Rynku Rolnego

Powrót do aktualności