Ceny zbóż, notowania, aktualności

Polskie oferty ocenione w Brukseli

Polskie oferty ocenione w Brukseli
W większości państw europejskich magazyny zbożowe są pełne, dlatego Komisja Europejska zgodziła się dopłacać do eksportu pszenicy i sprzedaży kukurydzy. Za zboże w sprzedaży interwencyjnej Bruksela płaciła 101,31 euro za tonę.

Teraz sprzedaje pszenicę za mniejsze kwoty i w ten sposób dopłaca do eksportu poza rynek unijny. Dopłaca także do kukurydzy sprzedawanej z magazynów interwencyjnych, ale w tym przypadku ziarno trafia na rynek wewnętrzny i cena nie może być niższa od 104,53 euro za tonę.

W ramach interwencji prowadzonej od listopada do końca maja Agencja Rynku Rolnego skupiła ponad 1 mln ton zbóż, z czego prawie 90 proc. stanowi pszenica. Zgodnie z decyzją Komisji, ARR może sprzedać z magazynów interwencyjnych 99 tys. ton kukurydzy i 250 tys. ton pszenicy.

 - Komisja zaakceptowała ceny kukurydzy oferowane przez polskich przedsiębiorców. Na rynek unijny trafi z naszych magazynów 24,5 tysiąca ton. Nie zaakceptowała ofert dotyczących pszenicy - mówi Radosław Iwański, rzecznik Agencji.

W przypadku pszenicy bardziej konkurencyjne od polskich były oferty węgierskie, czeskie, austriackie i słowackie. Komisja zaakceptowała ceny zakupu wynoszące przynajmniej 92,26 euro/t, a polskie oferty wynosiły od 87,26 do 90,04 euro/t. W kolejnym przetargu można składać oferty do 11 sierpnia (kukurydza do 10 sierpnia). Zdaniem Radosława Iwańskiego, polscy eksporterzy mogą tym razem zaproponować wyższe ceny i uzyskać akceptację Komisji. W tym sezonie ARR sprzedała już 76 tys. ton pszenicy na eksport poza Unię Europejską.

Eksporterzy mogą także korzystać z unijnych dopłat wywozowych w przypadku pszenicy kupionej na rynku. Do tej pory żaden z polskich przedsiębiorców nie skorzystał z tych subsydiów.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności