Ceny zbóż, notowania, aktualności

Magazyny wciąż pełne zboża

Magazyny wciąż pełne zboża
Zapasy zbóż są u nas duże, podobnie jak w całej Unii, a powoli zaczynają się już nowe żniwa. Problem z nadmiarem może rozwiązać, lub przynajmniej złagodzić, eksport. Dotychczas sprzedaż za granicę nie była zbyt duża. Zdaniem przedsiębiorców akceptowane przez Komisję Europejską eksportowe ceny zbóż oraz dopłaty nie zachęcały do tych transakcji. W tym sezonie Agencja Rynku Rolnego wyeksportowała tylko 76 tys. ton pszenicy poza Unię Europejską.

W Polsce, podobnie jak w całej UE, wciąż są duże zapasy ubiegłorocznego ziarna. W kraju rolnicy zadeklarowali w skupie interwencyjnym dostawy 1100 tys. ton, z czego połowa znajduje się już w magazynach, a reszta trafi tam do końca lipca. W tej sytuacji Komisja Europejska otworzyła nową pulę przetargów na sprzedaż zbóż poza UE.

– Polscy przedsiębiorcy mogą kupić z magazynów interwencyjnych 250 tys. ton pszenicy i wyeksportować ją poza Unię – informuje Radosław Iwański z ARR. Przedsiębiorcy określają cenę, po jakiej chcą kupować pszenicę, a przetarg rozstrzyga komisja. Oferty w pierwszym przetargu można składać w agencji do 14 lipca. Kolejne przetargi – co czwartek. Dla porównania, dla Węgier wyznaczono pulę eksportową 500 tys. ton, dla Czech – 180 tys., dla Litwy – 150 tys., dla Słowacji – 30 tys. ton.

Przedsiębiorcy mogą także wywozić do niektórych krajów trzecich zboże zakupione na wolnym rynku. W takim przypadku możliwe jest ubieganie się o dopłatę eksportową. Z całej UE dopuszcza się sprzedaż w tym systemie 2 mln ton pszenicy i 1 mln ton jęczmienia. Przy poprzednich przetargach maksymalna dopłata wynosiła 10 euro do tony ziarna. Polscy przedsiębiorcy uznali te kwoty za zbyt niskie. Dobre są prognozy dotyczące tegorocznych zbiorów. W magazynach zostanie sporo zapasów z zeszłego roku. Dlatego przewidywane są raczej niskie ceny zebranego zboża.

Eksperci z handlującej ziarnem firmy Nagrol przewidują, że ceny netto, w magazynie sprzedającego, wyniosą: pszenicy – od 320 do 360 zł za tonę, żyta i owsa – od 270 do 300 zł, pszenżyta – od 250 do 300 zł, jęczmienia – od 300 do 340 zł, kukurydzy – od 340 do 355 zł za tonę.

Od listopada uruchomiony zostanie skup interwencyjny, w którym można będzie otrzymać 101,31 euro za tonę zboża. W ostatnich latach polscy rolnicy zwykle czekali do zbiorów z podjęciem decyzji o sprzedaży płodów rolnych, co często okazywało się mało korzystne. Ostatnio coraz więcej producentów zainteresowanych jest kontraktacją i ustalaniem ceny na długo przed żniwami.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności