Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rośnie sprzedaż mięsa drobiowego

Rośnie sprzedaż mięsa drobiowego
v. Wzrost ten widać wyraźnie w wynikach zakładów uczestniczących Rankingu Zakładów Drobiarskich dwutygodnika AgroTrendy. Ich łączne przychody zwiększyły się w 2004 roku aż o 23 proc. - do 3,18 mld zł, wobec 2,58 mld zł rok wcześniej. Dynamiczny wzrost przychodów uczestników rankingu, dokonał się nie tylko za sprawą zwiększenia wolumenu sprzedaży, lecz także dzięki wzrostowi cen - zarówno na rynku krajowym, jak i uzyskiwanych w eksporcie.

Należy zwrócić uwagę, że udział eksportu w produkcji artykułów drobiarskich nie przekracza 10 proc., co oznacza, że aż 90 proc. przychodów branża ta uzyskuje na rynku krajowym. Fakt, że z powodu wspomnianej bariery popytowej,zwiększenie się cen surowca nie zostało w pełni zrekompensowane wzrostem cen przetworów drobiowych wskazuje, że branża drobiarska musiała redukować marże, aby utrzymać udział w rynku. Spowodowało to pogorszenie się wyników branży drobiarskiej, która pomimo znaczącego wzrostu sprzedaży odnotowała spadek zysków. Znalazło to wyraźne odzwierciedlenie w wynikach Rankingu Zakładów Drobiarskich dwutygodnika AgroTrendy. Skumulowany zysk operacyjny zakładów uczestniczących w naszym rankingu zmniejszył się w ubiegłym roku aż o 34,5 proc. - do 54,5 mln zł - z 83,1 mln zł w roku poprzednim. Także ich zysk netto obniżył się o ponad 12 proc. - do 36,5 mln zł - wobec 41,6 mln zł rok wcześniej.

Konsekwencją pogorszenia się wyników finansowych jest - widoczny w wynikach uczestników Rankingu Zakładów Drobiarskich - spadek zyskowności tej branży. W ubiegłym roku, rentowność operacyjna zakładów biorących udział w naszym rankingu zmniejszyła się niemal o połowę - do 1,7 proc., z 3,2 proc. w roku poprzednim. Ten spadek wielkości bezwzględnych i wskaźników opisujących wyniki i rentowność na działalności podstawowej w branży drobiarskiej w 2004 roku budzi uzasadniony niepokój. Rezultaty rankingu wskazują, że pomimo wzrostu produkcji i sprzedaży (zwłaszcza eksportowej) działalność w tym sektorze była w ubiegłym roku mniej opłacalna niż rok wcześniej.

W mniejszym stopniu, bo o około jedną trzecią, obniżyła się w 2004 roku rentowność sprzedaży netto uczestników naszego rankingu. Jeszcze w 2003 roku wyniosła ona 1,6 proc., podczas gdy w ubiegłym roku już tylko 1,1 proc., czyli dokładnie tyle, ile wyniósł przeciętny wskaźnik rentowności sprzedaży liczony przez GUS dla całego sektora mięsnego.

Ten spadek rentowności jest rezultatem zwyżki kosztów działalności w branży drobiarskiej w ubiegłym roku, głównie za sprawą wzrostu cen żywca drobiowego, który znacznie przewyższał ceny zbytu produktów przetworzonych.

Źródło: Agro Trendy

Powrót do aktualności