Spadek dochodów unijnych farmerów

Kolejne bilanse rolniczych dochodów pokazują, że unijnym farmerom coraz trudniej osiągnąć zyski zbliżone do poziomu sprzed kilku lat. Tak jest też w Wielkiej Brytanii, gdzie wyliczono, że od 2000 roku dochody producentów rolnych spadły aż o 70 proc.

Spadek dochodów dotyczył wszystkich rodzajów gospodarstw z wyjątkiem tych wysoko wyspecjalizowanych w produkcji mleka i drobiu. W efekcie coraz więcej mieszkańców wsi poszukuje pracy poza rolnictwem. Szacuje się, że dotyczy to już blisko połowy brytyjskich farmerów.

Źródło: Agrobiznes, TVP1