Firmy nie będą karane za długi kontrahenta

Przedsiębiorcy mogą być zadowoleni – nie będą już musieli wystawiać faktur,
jeśli nie uzyskali od kontrahentów zapłaty. W piątek posłowie uchwalili
zmiany ważnej dla gospodarki ustawy o VAT. Najważniejszą zmianą, na którą
czekali przedsiębiorcy, to rozwiązanie kwestii złych długów, czyli wierzytelności nieściągalnych.

(…) Warto zaznaczyć, iż aby skorzystać z ulgi, należy spełnić szereg kryteriów. Przede wszystkim korekta może dotyczyć jedynie wierzytelności
odpisanych jako nieściągalne, jeżeli stanowią one koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych. Dostawa musiała odbyć się na rzecz czynnego podatnika VAT (i pod warunkiem, iż podatnik ten nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w likwidacji). W chwili dokonywania korekty nabywca powinien być nadal zarejestrowany.

 – Korekta dotyczyć może tylko takich wierzytelności, które zostały wykazane
jako obrót opodatkowany w deklaracji podatkowej i które nie zostały ani uregulowane, ani zbyte – dodaje Paweł Mazurkiewicz.

(…) Po spełnieniu tych warunków wystawca faktury może dokonać korekty w rozliczeniu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym wierzytelność została odpisana jako nieściągalna. Oczywiście, jeżeli po dokonaniu korekty należność zostanie uregulowana – podatnik ma obowiązek zwiększyć podatek należny za okres, w którym należność została uregulowana. Nowelizacja nakłada na podatnika obowiązek poinformowania o dokonanej korekcie zarówno swój urząd skarbowy, jak i kontrahenta.

Projekt zakłada symetrię korekt – nabywca po otrzymaniu zawiadomienia o dokonanej korekcie przez wystawcę faktury, w przypadku gdy w terminie 30 dni od jego otrzymania nie ureguluje należności – ma obowiązek dokonać korekty odliczonego podatku naliczonego – za okres, w którym odliczenia dokonano.

Jeżeli podatnik ów ureguluje w części należności w tym terminie, wówczas korekta jest dokonana proporcjonalnie. Uregulowanie należności po tym terminie daje możliwość ponownego odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana.

Źródło: Puls Biznesu