Dwumiesięczny okres przyjmowania wniosków uzupełniających dla rolników?

Rząd zaproponował, aby wnioski na dopłaty uzupełniające dla producentów rolnych mogłyby być przyjmowane przez dwa miesiące, czyli od 15 marca do 15 maja – poinformowało we wtorek w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

We wtorek rząd znowelizował rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnościami uzupełniającymi w 2005 r. Nowelizacja ma na celu jednoznaczne określenie terminu składania wniosków o płatności bezpośrednie w roku 2005, przez producentów rolnych.

Z rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich ustanawiającego wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników wynika, że państwa członkowskie UE ustalają termin składania wniosków o płatności bezpośrednie, nie później niż do 15 maja.

Wyjątkiem jest Szwecja i Finlandia, gdzie ostatnim dniem przyjmowania wniosków jest 15 czerwca.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

Źródło: Puls Biznesu