Rusza wypłata rent strukturalnych

Ci rolnicy, którzy najwcześniej przekazali swoje gospodarstwa powinni w tym miesiącu dostać wypłatę zaległych świadczeń.

Niższa opłata notarialna będzie dla tych, którzy dopiero teraz zamierzają zaprzestać działalności rolniczej.

ARiMR rozpoczęła wysyłanie decyzji o przyznanie rent strukturalnych. Niektórzy rolnicy czekają na pieniądze od czterech

miesięcy. Opóźnienie wypłat Agencja Restrukturyzacji tłumaczy brakiem akredytacji Ministra Finansów. Udało się ją uzyskać

dopiero pod koniec stycznia.

 – W tym miesiącu na pewno otrzymają płatności ci rolnicy, którzy przekazali gospodarstwa w październiku i będziemy

starali się, żeby ci co przekazali gospodarstwo w listopadzie i w grudniu również otrzymywali już pieniądze na bieżąco –

powiedział przedstawiciel ARiMR.

Pieniądze będą naliczone od dnia przekazania gospodarstwa. Wyjaśniła się też sprawa taksy notarialnej. Weszło już w życie

nowe rozporządzenie ministra sprawiedliwości zmieniające sposób naliczania wynagrodzenia dla notariuszy.

 – Od 1 lutego weszła nowa taksa notarialna dla rolników, którzy przekazują gospodarstwo przechodząc na rentę

strukturalną i ci rolnicy płacą ryczałtem 600 zł – oznajmił przedstawiciel Ministerstwa.

Ale zdaniem Krajowej Rady Notarialnej nie zmieni to w znaczny sposób kosztów związanych z przekazaniem

gospodarstwa.

 – Rolnik zbywający nieruchomość, gospodarstwo rolne, ubiegający się o rentę lub emeryturę z ubezpieczenia społecznego

zwolniony jest od podatku od darowizn, opłatę sądową uiszcza jedynie w wysokości 20 zł, czyli symboliczną. Zmniejszona jest

też opłata notarialna od 600 zł, niestety rolnicy ubiegający się o renty strukturalne z funduszów unijnych będą miel jedynie

zmniejszone opłaty notarialne – powiedział przedstawiciel KRN.

A to oznacza, że koszty wiązane z przekazaniem gospodarstwa na rentę strukturalną, będą i tak wyższe niż w przypadku

świadczeń z KRUS-u.

 – Gdyż uważamy, że pozostawianie na niezmienionym poziomie podatków i opłat sądowych bardzo wysokich nie da pożądanego

rezultatu. Cały zabieg, naszym zdanie, spali na panewce z tego powodu, że daniny publiczne nadal będą barierą dla dokonywania

tego rodzaju czynności – dodał przedstawiciel KRN.

Nie zgadza się z tym Minister Rolnictwa: – Największym obciążeniem była taksa notarialna, która została zmniejszona do 600 zł

i to zostało dla rolników „ekstra” zrobione.

Dotychczas ponad 22 tys. rolników zdecydowało się ubiegać o renty unijne.

Źródło: Agrobiznes, TVP1