Prognozy KE rozwoju rynków rolnych

Komisja Europejska opublikowała najnowszy raport dotyczący perspektyw rozwoju poszczególnych rynków rolnych na najbliższe sześć lat. Według autorów analizy, rolnicy mogą liczyć na zwiększenie dochodów nawet o 15 proc.. To będzie najlepszy okres dla nowoprzyjętych krajów Unii. Rolnicy z dziesięciu państw mają szansę zarobić na produkcji rolnej znacznie więcej niż ich partnerzy z pozostałych piętnastu państw.

Opłacalna będzie produkcja zbóż i kukurydzy, tracić będzie na wartości jęczmień. Zwiększone zapotrzebowanie na zboża paszowe to efekt rosnącej hodowli zwierząt. Na rynku mięsa eksperci spodziewają się dalszego wzrostu zarówno podaży jak i popytu.

Źródło: Agrobiznes, TVP1