ARiMR udostępnia trzynaście linii kredytowych

Na zakup ziemi, wprowadzenie nowych technologii, dostosowanie do wymogów unijnych oraz dla młodych rolników. To tylko kilka z trzynastu linii kredytowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Będą do nich stosowane dopłaty do oprocentowania.

Z kredytów mogą korzystać rolnicy oraz zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego.

 – Rolnik jest zobowiązany do przygotowania planu przedsięwzięcia, uzyskania pozytywnej opinii od ER-u i złożenia tych dokumentów wraz z dokumentami wymaganymi przez bank w banku, który posiada umowę podpisaną z Agencją – mówi przedstawiciel z Agencji.

Takie umowy podpisało z agencją osiemnaście banków. Zdaniem rolników kredyty preferencyjne są dobrą formą pomocy. Największym zainteresowaniem cieszą się kredyty dla młodych rolników. W tym roku nie zabraknie też wsparcia dla gospodarstw, które ucierpiały w wyniku suszy czy powodzi.

 – Tak jak w latach poprzednich tak i w roku 2004 i w roku bieżącym na pewno będą poszkodowane gospodarstwa rolne, które ucierpiały na skutek różnorodnych klęsk żywiołowych i one będą mogły uzyskać w bankach preferencyjny kredyt. Na to będą również zabezpieczone środki – dodaje przedstawiciel Agencji.

Nie można tylko na to samo przedsięwzięcie ubiegać się jednocześnie o kredyt i wsparcie z programów unijnych.

 – Na pewno to samo przedsięwzięcie nie będzie mogło być finansowane i ze środków krajowych i ze środków unijnych. Jeżeli jest przedsięwzięcie, jest określony cel tak że ten odbiorca i beneficjent pomocy zarówno unijnej jak i krajowej musi się rozliczyć później i udokumentować wykorzystanie celowe tej pomocy – tłumaczy przedstawiciel Agencji.

Gospodarstwa rolne mogą uzyskać kredyt w wysokości do 4 mln zł, a zakłady nawet cztery razy większy.

Źródło: Agrobiznes, TVP1