Ceny zbóż, notowania, aktualności

Duża podaż zbóż, a mały popyt

Duża podaż zbóż, a mały popyt
Duża podaż zbóż, przy małym popycie, powoduje, że nabywcy mogą się skutecznie targować. Przy stosunkowo niskich cenach wywoławczych łatwo jest uzyskać jeszcze spore upusty.

Pod warunkiem szybkiej zapłaty. Na transakcje po znacznie obniżonych cenach decydują się ci, którym potrzebna jest pilnie gotówka na spłatę kredytu czy inne terminowe płatności wymagające uregulowania do końca roku.

 - Zapotrzebowania na wszystkie zboża jest ostatnio minimalne - twierdzi Witold Góra z Domu Handlowego Agro w Łodzi. Stosunkowo najwięcej sprzedaje się kukurydzy, której ceny mieszczą się w przedziale od 380 do 420 zł za t.

Ceny innych zbóż są także stosunkowo niskie. Pszenicę konsumpcyjną można sprzedać za 410- 440 zł za t. W tym przypadku o cenie także decyduje jakość ziarna i miejsce sprzedaży. Za żyto konsumpcyjne rolnicy chcą 340- 360 zł za t, a za paszowe 315 zł za t.

Pszenica paszowa wystawiana jest po 370- 400 zł za t, a jęczmień po 400 - 410 zł za t. W tym roku sporo jest w sprzedaży pszenżyta, ale konkurencja taniej pszenicy powoduje, że zainteresowanie jest niewielkie.

Otręby pszenne (z dostawą) można kupić po 200-230 zł za t, a żytnie po 170-200 zł za t.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności